องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565


บันทึกรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 18 สิงหาคม 66 View : 30
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :