องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566


ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 21 สิงหาคม 66 View : 18
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :