องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ได้ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2563
วันที่ : 29 ตุลาคม 63   View : 71
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :