องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563


ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ได้ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2563


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 29 ตุลาคม 63 View : 458
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :