องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล 

อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ดดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 1 มีนาคม 65 View : 391
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :