องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ.

     กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  เป็นองค์การของรัฐ  สังกัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินที่กู้ยืมชำระคืน ปัจจุบันมีผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระแล้วกว่า 2.7 ล้านราย ประกอบอาชีพอยู่ในภาคส่วนต่างๆ ทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน โดยขณะนี้กองทุนฯ ได้จัด "โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ. " เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้มาชำระหนี้ให้เป็นปกติ  ซึ่งเป็นการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้องต่อไป


วันที่ : 20 ธันวาคม 56   View : 170
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ2558 ณ หนองนาม่อง ในวันที่ 21 ส.ค.2558   (ดู 125)
งานมหกรรมอาหาร ตามโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2557  (ดู 225)
ครม.อนุมัติหยุดยาวปีใหม่ 5 วัน เริ่มตั้งแต่ 28 ธ.ค.56-1 ม.ค.57 เพื่อกระตุ้นท่องเที่ยวปีใหม่  (ดู 209)
โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ.  (ดู 170)
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557  (ดู 475)
ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557  (ดู 562)
9 ยุทธศาสตร์ 12 ค่านิยมหลักคนไทย  (ดู 1109)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :