องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: การประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ภาษีป้าย
-ภาษีบำรุงท้องที่
วันที่ : 31 ตุลาคม 60   View : 39
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ2558 ณ หนองนาม่อง ในวันที่ 21 ส.ค.2558   (ดู 103)
งานมหกรรมอาหาร ตามโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2557  (ดู 203)
ครม.อนุมัติหยุดยาวปีใหม่ 5 วัน เริ่มตั้งแต่ 28 ธ.ค.56-1 ม.ค.57 เพื่อกระตุ้นท่องเที่ยวปีใหม่  (ดู 184)
โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ.  (ดู 147)
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557  (ดู 453)
ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557  (ดู 534)
9 ยุทธศาสตร์ 12 ค่านิยมหลักคนไทย  (ดู 1070)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :