องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ประกาศประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-bibbing) ม,8 บ้านขยอม

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลใหญ่ ม.8 
วันที่ : 20 ธันวาคม 60   View : 109
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :