องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเชล)

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวลมีความประสงค์ จัดซื้อเพื่อใช้ในราชการ ซึ่งมีา
รายละเอียดดังนี้  /upload/files/ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถ.pdf
 
วันที่ : 4 พฤศจิกายน 59   View : 132
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :